Jaunimo problemų sprendimo plano pristatymas

0
119

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Šimelionis, sveikindamas gausų būrį įvairių rajono jaunimo bendruomenių atstovus, akcentavo, kad dėmesys jaunimui, jaunimo problemų identifikavimas ir sprendimas yra prioritetinis valstybės uždavinys.

Pabrėžė jaunimo veiklos koordinavimo būtinybę, bendradarbiavimą tarp jaunimo klubų, organizacijų ir išreiškė viltį, kad situacija šiuo klausimu pasikeis į gerąją pusę pradėjus dirbti naujai jaunimo reikalų koordinatorei Rimantei Vitkauskaitei.

Jaunimo problemų sprendimo planų sudarymo ir įgyvendinimo vietos bei nacionaliniu lygmenimis tikslai – kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių jaunimo politikos srityje, optimizuoti žmoniškuosius ir materialinius išteklius, rengti pasiūlymus ir rekomendacijas teisės aktams ir jų koregavimams, rengti veiklos (priemonių) planus, prisidėti prie ilgalaikės jaunimo politikos strategijos įgyvendinimo.

Rengiant jaunimo problemų sprendimo planus bei atliekant jų įgyvendinimo stebėseną, 2012–2013 metais organizuojami įvairūs renginiai – mokymai, diskusijos, pristatymai. Renginių tikslas – kuo detaliau nustatyti jaunimo problemas kiekvienoje savivaldybėje, išsiaiškinti, su kokiu jaunimu mažiausiai dirbama, kokias priemones galima būtų taikyti vykdant planus, taip pat palyginti plano įgyvendinimo būdus tarpusavyje bei Lietuvos mastu.

Jaunimo problemų sprendimo planai rengiami pagal Jaunimo reikalų departamento suderintą koncepciją. Rengiant šiuos planus buvo:
Atlikta Savivaldybės jaunimo problemų esamos situacijos analizė (išorinė ir vidinė aplinkos analizė).Nustatytos prioritetinės jaunimo problemų sprendimo kryptys, tikslai ir uždaviniai.Nustatytos konkrečios priemonės tikslams pasiekti.Aprašytas jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimas ir priežiūra.Aprašyti jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo rodikliai.

Šiuo metu įgyvendinamas projekto etapas – galutinių jaunimo problemų sprendimo planų rengimas. Šiuo etapu kiekvienoje Savivaldybėje organizuojamas pagal anksčiau vykusių renginių (mokymų, diskusijų) rezultatus paruoštų Jaunimo problemų sprendimo planų pristatymas-diskusija. Renginio tikslas – pristatyti parengtus Jaunimo problemų sprendimo planus savivaldybėse ir, atsižvelgiant į vietos tikslinių grupių pastabas, juos pakoreguoti prieš pateikiant tvirtinimui savivaldybės tarybai.

Šio renginio metu jaunimo organizacijų atstovai aktyviai diskutavo, reiškė savo pastebėjimus. Nacionalinio plėtros instituto lektorius Žydrūnas Šipka atkreipė dėmesį į visas išsakytas pastabas ir pažadėjo planą papildyti. Papildyto plano svarstymas bus teikiamas Šilutės rajono savivaldybės tarybai.

Šilutės rajono savivaldybės informacija

 

Silutes.info